Našim cieľom je, aby oheň nemal žiadnu šancu
vo vašich domoch, firmách, kanceláriách, obchodoch, …

Certifikovaný systém MK

20
Rokov na trhu

Top 10 firiem regiónu 2018

AAA hodnotenie dôveryhodnosti

O nás

Naša firma sa zameriava na dodávku, kontroly, opravy a údržbu požiarnych a požiarno-technických zariadení. Sme hrdí na dlhoročnú skúsenosť a vedomosti v tejto oblasti. Spoločným cieľom spoločnosti je zabezpečiť, aby vaše požiarne vybavenie bolo v dokonalom stave a pripravené na efektívne zvládnutie akéhokoľvek požiarneho nebezpečenstva, aby oheň nemal žiadnu šancu vo vašich domoch, firmách, kanceláriách, obchodoch, …

Naši vyškolení odborníci majú bohaté skúsenosti a technické zručnosti, aby boli schopní nielen skontrolovať stav, poradiť, ako zlepšiť stav, ale hlavne identifikovať a odstrániť akékoľvek problémy a poruchy.

Naše služby

Hasiace prístroje a hydranty

Hasiace prístroje a hydranty sú základnými prvkami protipožiarnej ochrany. S ich pomocou môžete v prípade nebezpečného požiaru rýchlo a efektívne zasiahnuť a chrániť životy a majetok. Naša spoločnosť sa zameriava na poskytovanie špičkových služieb v oblasti hasiacich prístrojov a hydrantov, aby sme zabezpečili vašu bezpečnosť a dôveru v kritických situáciách.

Zistiť viac

EPS a HPS

Elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru sú kritickými prvkami v protipožiarnom systéme, ktoré slúžia na včasnú detekciu a varovanie pred nebezpečím. Naša spoločnosť sa zameriava na poskytovanie špičkových služieb v oblasti elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie, aby sme zabezpečili vašu bezpečnosť a ochránili váš majetok pred hrozbou požiaru.

Zistiť viac

Požiarne uzávery

Požiarne uzávery sú kritickými prvkami v protipožiarnom systéme, ktoré slúžia na zabránenie šírenia ohňa, dymu a tepla v prípade požiaru. Ich účelom je oddeliť jednotlivé časti budovy a chrániť tak životy ľudí a majetok pred rýchlym šírením požiaru a jeho následkami. Naša spoločnosť sa zameriava na poskytovanie kvalitných požiarnych uzáverov, ktoré sú navrhnuté a vyrobené tak, aby splnili najvyššie požiadavky na bezpečnosť a spoľahlivosť.

Zistiť viac

Prestupy požiarnych konštrukcií

Prestupy požiarnych konštrukcií sú neoddeliteľnou súčasťou architektúry a stavebných projektov. Ich úlohou je umožniť prechod cez požiarne steny a podlažia, zároveň však nesmú narušovať požiarnu odolnosť budovy. Naša spoločnosť sa zameriava na poskytovanie kvalitných riešení pre prestupy požiarnych konštrukcií, ktoré zabezpečia integritu protipožiarnej ochrany a bezpečnosť budovy.

Zistiť viac

Služby, ktoré ponúkame

 • Kontroly hasiacich prístrojov v pravidelných intervaloch
 • Opravy, plnenie a likvidácia hasiacich prístrojov vo vlastnej autorizovanej opravovni
 • Kontroly a opravy požiarnych vodovodov v pravidelných intervaloch
 • Predaj hasiacich prístrojov, hydrantového a iného protipožiarneho materiálu
 • Kontroly a preventívna údržba s prehliadkou požiarnych uzáverov a odstraňovanie zistených závad
 • Protipožiarna ochrana káblových rozvodov – zabezpečenie funkčnosti káblov počas požiaru, protipožiarna ochrana požiarnych prestupov, stavebných špár apod.
 • Zabezpečenie kontrol a servisu EPS a HSP
 • Dodávka EPS, HSP, systémov na ochranu komunikačných miestností, serverovní a elektrorozvodní pred požiarmi
 • Technik požiarnej ochrany – výkon technika, vypracovanie dokumentácie, školenia

Poloha

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Chcete sa nás niečo spýtať?
Neváhajte a kontaktujte nás!

  Meno

  Priezvisko

  Tel. číslo

  Email

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu.
  Viac sa dočítate v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.