Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia je systém, ktorý slúži na detekciu požiarových rizík, upozorňovanie na ne a riadenie evakuácie v prípade ohrozenia. Tento systém funguje na princípe senzorov a detektorov, ktoré sledujú rôzne faktory, ako sú teplota, dym, alebo plameň. Ak sa detekuje nejaká abnormalita, systém okamžite spustí alarm, čím umožní okamžitú reakciu a minimalizáciu škôd.

Elektrická požiarna signalizácia je kľúčová pre bezpečnosť vo verejných budovách, ako sú nemocnice, školy, obchodné centrá, kancelárie, ubytovne a hotely, ale aj v priemyselných objektoch – výrobných halách, logistických centrách. Okrem prevencie požiarov dokáže tento systém rýchlo identifikovať presnú polohu požiaru, čím umožní rýchlu evakuáciu a záchranu životov, prípadne ovládať ďalšie zariadenia, slúžiace na ochranu pred požiarmi a zabránenie šírenia požiaru.

Hlasová signalizácia požiaru

Hlasová signalizácia požiaru je neoddeliteľnou súčasťou elektrickej požiarnej signalizácie. Tento aspekt pridáva ľudský hlas k alarmu, čo zvyšuje efektivitu evakuácie a umožňuje presné pokyny v prípade ohrozenia. Hlasový systém umožňuje vysielať upozornenia v reálnom čase, informovať ľudí o situácii a usmerniť ich k bezpečnému úniku z budovy.

Hlasová signalizácia požiaru je mimoriadne dôležitá v oblastiach, kde je potrebné komunikovať s veľkým množstvom ľudí, ako sú verejné budovy, štadióny, alebo letiská. Rýchle a jasné pokyny môžu zachrániť množstvo životov v prípade krízy.

Eaton's range of public address and voice alarm system speakers

Služby, ktoré ponúkame

 • Vypracovanie projektu EPS a HSP v požadovanom stupni (stavebné povolenie, realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia)
 • Realizácia EPS a HSP podľa projektu - montáž rozvodov, prvkov, prepojení na ďalšie zariadenia
 • Spracovanie kompletnej dokumentácie, potrebnej pre uvedenie systémov do prevádzky
 • Uvedenie do prevádzky, následné kontroly a kompletný servis
 • Školenie obsluhy
 • Oprava starých systémov výmenou
 • Realizácia systémov na ochranu elektrorozvodní, serverovní, komunikačných miestností

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Chcete sa nás niečo spýtať?
Neváhajte a kontaktujte nás!

  Meno

  Priezvisko

  Tel. číslo

  Email

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu.
  Viac sa dočítate v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.