Prestupy požiarnych konštrukcií

Požiarne konštrukcie zabezpečujú ochranu a bezpečnosť našich budov a miest, kde žijeme a pracujeme. Tieto prestupy sú v podstate otvory alebo priechody v stenách, stropoch, podlahách a iných požiarnych konštrukciách budovy, ktoré umožňujú prechod elektrických, vodoinštalačných alebo iných potrubí, káblov a rôznych iných systémov. Je dôležité poznamenať, že tieto prestupy musia byť vyhotovené a inštalované tak, aby neohrozili požiarnu bezpečnosť budovy a jej obyvateľov.

Naša spoločnosť sa špecializuje na protipožiarne utesňovanie prestupovf a poskytuje komplexné riešenia pre vaše potreby. Naši odborníci majú rozsiahne skúsenosti skúsenosti v oblasti navrhovania a montáže prestupov požiarnych konštrukcií, ktoré spĺňajú všetky príslušné požiadavky a normy.

Služby, ktoré ponúkame

 • Obhliadka prestupov priamo na stavbe, návrh riešenia na základe obhliadky
 • Realizácia systémových riešení podľa typu prestupu (odlišné riešenie pre plošný prestup, kovové potrubie, plastové potrubie,…)
 • Spracovanie dokumentácie, na požiadanie aj fotodokumentácie , predkladanej kontrolným orgánom
 • V prípade požiadavky vykonanie kontrol zrealizovaných prestupov a odstraňovanie zistených závad

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Chcete sa nás niečo spýtať?
Neváhajte a kontaktujte nás!

  Meno

  Priezvisko

  Tel. číslo

  Email

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu.
  Viac sa dočítate v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.