O nás

Naša firma ponúka širokú škálu kvalitných hasiacich prístrojov pre rôzne typy požiarov. Od malých prenosných hasiacich prístrojov vhodných pre domácnosti, kancelárie a malé obchody až po veľké hasiace systémy pre priemyselné a komerčné objekty, sme schopní uspokojiť potreby a požiadavky každého zákazníka.

Spolupracujeme s renomovanými výrobcami hasiacich zariadení, čo nám umožňuje ponúkať najnovšie a najmodernejšie produkty na trhu. Naša firma sa zaväzuje k vysokým štandardom kvality a bezpečnosti, a zároveň sa snažíme udržiavať konkurencieschopné ceny, aby sme boli prístupní pre široké spektrum zákazníkov.

História našej firmy

Spoločnosť PYROTEAM Group s.r.o. SENICA pri ceste k dnešnej podobe prešla niekoľkými krokmi a podobami. Predchodca firmy vznikol už v roku 1991 vo forme živnosti, ako reakcia na požiadavku trhu poskytnúť zákazníkom služby v oblasti technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi.

Od roku 1992 firma zaznamenala firma neustály rast – kvalita a cenová dostupnosť služieb šírila dobré meno a presviedčala stále viac zákazníkov o výhodnosti našej ponuky. Pribudli ďalší pracovníci a rozšírila sa i ponuka o dodávky materiálu protipožiarnej ochrany.

V roku 1995 bol rast dopytu a obratu taký výrazný, že na pôvodných základoch vznikla spoločnosť s.r.o., ktorá zamestnávala 15 – 20 zamestnancov a externých spolupracovníkov.Postupne rastúce a opakované požiadavky trhu nás prinútili rozšíriť komplexnosť ponuky služieb o výkon činnosti požiarneho technika a požiarneho špecialistu, kontroly a opravy požiarnych uzáverov, protipožiarnu ochranu prestupov stavebných konštrukcií a káblových rozvodov a ďalších súvisiacich činností.

V záujme poskytovania čo najkvalitnejších služieb v roku 2006 úspešne prebehlo zavedenie a následná certifikácia systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001, takže od roku 2007 sme držiteľom príslušného certifikátu.

Od roku 2007, keď spoločnosť získala nové, priestrannejšie a zákazníkom dostupnejšie priestory, podniká v Senici, časti Čáčov.

Naše certifikáty, ocenenia, oprávnenia

 • Certifikat ISO SK21_24
 • Certifikat ISO EN21_24
 • Osvedčenie prestupy 22-24
 • 2027TYCO HSP ONE Gímeš Roman Ing
 • 2027PA_VA_AMBIENT Gímeš Roman Ing
 • 2026TYCO EPS ZETTLER Ing. Roman Gímeš
 • AAA hodnotenie dôveryhodnosti

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Chcete sa nás niečo spýtať?
Neváhajte a kontaktujte nás!

  Meno

  Priezvisko

  Tel. číslo

  Email

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu.
  Viac sa dočítate v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.